Terms and conditions

Vilkår for kjøp

Hege Myhre er ansvarlig utgiver av alle av produkter og tjenester.
 
Hege Myhre, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår som gjelder for kjøp av produkter fra Hege Myhre.
 
Angrefrist for online-kurs
Når kurset er kjøpt og lastet ned er det ingen angrefrist. Dersom det er kursoppstart med startdato er det lov å avbryte før kursstart med full refusjon av innbetaling. Det samme gjelder kurs som betales pr mnd i en gitt periode.
 
Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Jeg tilbyr ikke faktura. Systemet aksepterer Visa gjennom Stripe og/eller Simplero. Kortkjøp er avgiftsfritt.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Nytids Kraft Hege Myhre. Alle rettigheter er beskyttet. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hege Myhre sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Kjøpet gir tilgang til portalens innhold i kursperioden. Hege Myhres produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av Nytids Kraft - Hege Myhres rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Hege Myhre. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Hege Myhre tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du noen ganger motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Jeg respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Jeg respekterer din konfidensielle og fortrolighet i felles fora. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Nytids Kraft - Hege Myhre.
 
Sikkerhet & Personvern
Nytids Kraft - Hege Myhre garanterer at jeg aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Ta i såfall kontakt.
 
Ansvarsbegrensing
Jeg fraskriver meg alle økonomiske krav knyttet til noen av mine nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Simplero sikrer at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Det tilbyrs ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
Nytids Kraft - Hege Myhre forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor egen kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ innen oppstart vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra Nytikds Kraft - Hege Myhres initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Nytisds Kraft - Hege Myhre kan, etter eget skjønn, kan avslutte denne avtalen, begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften. Dette gjelder ved brudd på vilkårene, og hvis kunden blir forstyrrende/mangler respekt for kursansvarlig eller andre kursdeltakere.
 
Adresser og kontaktpersoner;
 
E-post: hegemyhre@nytidskraft.no 
Adresse: Polluxgate, 4021 Nytids Kraft, Org. nr. 997834127.
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.