Kvalitetene i ditt fødselsøyeblikk

beskriver det unike individet som er deg.

Hva er din visjon? Hvor har du dine sterke sider? Hvilke sider trenger du å videretuvikle?

'Know thyself' står det skrevet i tempelt av Apollo i Delphi. Legenden sier at de gamle grekere, filosofer og lovgivende skrev disse ord ved inngangen til det hellige rom i tempelet. 

"Man, know thyself, and you are going to know the gods"

Å komme til senter i sin egen hellighet i hjerte er å kjenne seg selv godt nok til å forstå visdommen, kjærligheten og respekten det hellige er. Uten den - ingen tilgang.

Hellighet er det samme som helhet. Vi trenger 360 graders vinkelen for å kunne nå ned og opp i spiralens landskap. Bryte ned og bygge opp. Dette er livets sykluser. 

Det er mange veier til Rom. I selvutvikling finnes det mange verktøy. Jeg har i de senere år funnet astrologi som et fantastisk verktøy, som et tillegg til det jeg praktiserer som underviser og livsveileder.

I astrologien kan vi gå dypt, bredt og mellom linjene. Og forstår man sin egen astrologi kan man knytte koblinger i livet som gir mening og det vil fungerer som livsveiledning.

Astrologi er læring, modning og krever innsikt.

Jeg går 'i lære hos' meg selv i modning, og jeg lærer av flere dyktige mennesker. Jeg kobler mine linjer og følger min egen vei. Jeg lærer blandt annet online via The New Paradigme Community og Kaypachas Dream Team og Pam Gregory. Samt jeg leser blant annet Alice Bailey Esoterisk Astrologi.

Jeg utforsker den grenen innen astrologi som heter; Sjels Astrologi (esoterisk astrologi). Som er å forstå en høyere oktav av personlighetens vei, en visdomsdimensjon. Og jeg bruker denne astrologigrenen som nøkler og det tilfører readinger- og veiledning jeg gir en kraftfull dimensjon. 

En samtale vil kunne lede deg inn i din sjelsplan og din visjon. Hva er din unike signatur? Hva er din utstråling og essens? Det kan gi deg det du trenger til å ta ditt neste steg i retning av glede og dyp ro i livet.

 

Bestill din Sjels Samtale

Ønsker du en veiledningstime med ditt sjelskart kan vi samtale på mitt kontor i Stavanger, Oslo eller via telefon. Begge deler fungerer utmerket.

I løpet av en samtale vil jeg være den kanalen jeg skal være for deg med alle mine sanser skrudd på hundre og jeg skal være finjustert for å lese deg, ditt felt, din aura.

En Sjels Samtale er en samtale jeg har med din sjel. Ofte så tror vår personlighet at den er sjefen. At den vet alt som er viktig. Personligheten har flere aspekt. En del av den vil ikke vite din storhet. Den vil holde seg til det trygge, og det som ikke krever for store omveltninger eller forandringer.  Dersom denne delen av personligheten får lov å være sjefen så vil du ikke finne på å samtale med meg. 

Men du kan hilse din personlighet å si, at det er ikke farlig. Jeg skal ikke fjerne den, jeg skal heller ikke forandre den eller deg. Jeg skal kun være en fyrlykt å lyse opp den delen av veien du kanskje ikke har sett helt klart. Eller kanskje du trenger en bekreftelse.

Astrologi er gøy for den bekrefter det vi egentlig allerede vet - men som vi ofte trenger en bekreftelse på. 

Ønsker du å bestille en time, klikk her.

  • “I dag har du, ved hjelp av ditt klårsyn, astrologiske kunnskap, dine særegne evner og din intuisjon hjulpet meg å få stor klarhet i dette spørsmålet. Eg må takke deg for ditt vakre og milde vesen som klarer å møte alle sider og tema i meg med like stor respekt og ydmykhet. ”

    Marit Digernes

    Online kursdeltaker

  • “Jeg føler at jeg utvikler meg og blir en bedre, roligere og stødigere utgave av meg selv for hver gang vi møtes. Dessuten har du en herlig, lett og vennskapelig måte å være på som gjør at jeg føler meg likestilt med deg samtidig som det er null tvil om at du er læreren i forholdet. En vanskelig oppgave å få til, men som du mestrer med glans. Tusen takk! Dette har påvirket hele familien positivt.”

    Kursdeltaker