Kurs, utdannelser, veiledning en til en

La oss inspirere hverandre til nye høyder!

Sammen kommer vi mye lengre enn om vi sitter hver og en og leser eller mediterer. La oss i grupper løfte, inspirere og bidra til nye vinklinger vi ellers aldri ville kommet på selv. 'Vi er alle en' heter det. Og som et kollektivt samfunn er vi alle, på en eller flere nivå knyttet sammen. Og vi har nøkler av innsikt og inspirasjon vi skal gi hverandre. 

I et kurs eller i en utdannelse vil du møte mennesker du kanskje ikke ville møtt ellers. Disse menneskene kan være den budbringer du trenger nå for å løse en oppgave eller gå videre i livet med en lettere og mer harmonisk forståelse av hva det vil si å være deg selv. Grip muligheten dersom du finner et kurs interessant. Det er ikke alltid toget eller bussen går to ganger på nøyaktig den strekningen du trenger den!

Ta kontakt eller følg med på facebook dersom du ønsker å vite om kurser og utdannelser som er aktuelle nå.

Bli gjerne medlem av den lukkede gruppen som heter Bevissthet & Inspirasjon.