Hva om dine medarbeidere fikk ut sitt fulle potensial via bevisstgjøring av seg selv?

 

Ikke alle vet hva de brenner for - ikke alle vet hvor eller hvordan de er beste utgave av seg selv.
For å hente ut kvalitetene trenges det noen nøkkelspørsmål. 

 

 

En kvalitetsamtale er et nyttig verktøy for å håndtere en konkret problemstilling eller utfordring.

Ønsker du bistand til å jobbe mot et mål, endre et uhensiktsmessig atferdsmønster, samkjøre miljøet, eller trenger du hjelp til å ta medarbeidersamtaler, skape nye forbedrede rutiner, gjøre markedsundersøkelser, gjøre kompetansekartlegging,  ta 'den vanskelige samtalen',  sykefraværsoppfølgning og den type oppgaver?

---

En kvalitetsamtale vil bidra til å avdekke ressurser i bedriften og om ønskelig ta dem bruk på nye måter eller hente frem gull som enda ikke er rommet. Å være riktig plassert (sett og rommet) skaper arbeidsglede og en genuin tilstedeværelse.

Alle mennesker har evner og talenter, ikke alle kjenner sine.

Samtalene er velegnet ved veivalg og endringsprosesser, samt konflikthåndtering. Kvalitets Samtale passer for alle ledere, ansatte og team under ett.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt;

Hege Myhre
post@hegemyhre.com
Mob: +47 909 86 021